ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για την εγγραφή σας στο μάθημα / τα μαθήματα  της SWAT SDISS είναι απαραίτητο να καταχωρήσετε τα κατάλληλα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν την γνησιότητά τους. Μετά την εγγραφή, σας δίνονται δύο επιλογές για την πληρωμή του μαθήματος/ των μαθημάτων.

Επιλογή 1

Πρώτον, αφού εγγραφείτε, πρέπει να καταβάλλετε προκαταβολή ύψους 300 Ευρώ.  Στη συνέχεια, η θέση σας γίνεται κράτηση στο σύστημα.

Δεύτερον, πρέπει να πληρώσετε το υπόλοιπο ποσό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη του μαθήματος/ των μαθημάτων.

Επιλογή 2

Εναλλακτικά, αφού εγγραφείτε, μπορείτε να πληρώσετε το πλήρες ποσό ταυτόχρονα. Στη συνέχεια, η θέση σας γίνεται κράτηση στο σύστημα.

Ανεξάρτητα από την επιλογή που επιλέξατε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε ολόκληρο το ποσό για το μάθημα/ τα μαθήματα, πριν φτάσετε στο Κέντρο Εκπαίδευσης.

Τρόποι πληρωμής

Συνίσταται να πληρώνετε μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Σας δίδονται τα παρακάτω:

Αριθμός λογαριασμού IBAN ΕΥΡΩ

GR1201401830183002002004570

 

Εναλλακτικά μπορείτε να πληρώσετε μέσω PayPal

Στείλτε στο training@swatgroup.gr

  • Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση PayPal
  • Το ποσό που θέλετε να πληρώσετε (προκαταβολή, υπόλοιπο ποσό, πλήρης πληρωμή)
  • Νόμισμα (EUR)

Και εμείς θα σας στείλουμε την ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ PAYPAL

Σε περίπτωση που χρειάζεστε τιμολόγιο, σας δίνονται οι παρακάτω επιλογές

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(μπορεί να προετοιμαστεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με βάση το πλήρες όνομά σας)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(με βάση το πλήρες όνομά σας και τη διεύθυνσή σας, συμπεριλαμβανομένης της χώρας σας)

(υπάρχει ανάγκη να μας ενημερώσετε για το τιμολόγιο πριν από τη λήξη του μαθήματος)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ / ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(την επωνυμία της επιχείρησης / την διεύθυνση της επιχείρησης / τον αριθμό ΑΦΜ, την  ΔΟΥ της  επιχείρησης)

ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

(σε περίπτωση πραγματοποίησης τραπεζικής μεταφοράς εκ των προτέρων και όταν απαιτείται από την εταιρεία ή την τράπεζά σας)

Παρακαλούμε επικοινωνήστε: training@swatgroup.gr με πληροφορίες, ποιο έγγραφο χρειάζεστε και παρέχοντας τα κατάλληλα δεδομένα.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ

Αχαρνών 99 & Παρασίου 1 Τ.Κ.104 40 Αθήνα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Έγκυρο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ή ισοδύναμό του.

Βεβαίωση  που να δηλώνει ότι είστε σωματικά και διανοητικά κατάλληλοι για την εκπαίδευση (παθολόγου –ψυχιάτρου).

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων ή διαβατηρίου.

Βεβαίωση ασφάλισης από δημόσιο φορέα  ή άλλη ιδιωτική ασφάλιση.

Βιογραφικό σημείωμα.

Μπορείτε να αποστείλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σας σκαναρισμένα στο email training@swatgroup.gr

Πιστοποιητικά

Μετά την ολοκλήρωση ενός διαπιστευμένου μαθήματος/ μαθημάτων  τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους Αναθέτοντες Φορείς αποστέλλονται δωρεάν μέσω courier.

Οι άλλοι προορισμοί χρεώνονται σύμφωνα με έναν κανονικό τιμοκατάλογο. Εναλλακτικά, τα πιστοποιητικά μπορούν να σταλούν δωρεάν μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου.

Ξεκινήστε με μια online εγγραφή εδώ

mep_event_faq:
mep_event_day:
mep_list_thumbnail:
mep_event_cc_email_text:
um_content_restriction:
a:8:{s:26:"_um_custom_access_settings";s:1:"0";s:14:"_um_accessible";s:1:"0";s:19:"_um_noaccess_action";s:1:"0";s:30:"_um_restrict_by_custom_message";s:1:"0";s:27:"_um_restrict_custom_message";s:0:"";s:19:"_um_access_redirect";s:1:"0";s:23:"_um_access_redirect_url";s:0:"";s:28:"_um_access_hide_from_queries";s:1:"0";}

Log In

Create an account