Απόφοιτοι

Απόφοιτοι

Οι απόφοιτοι των επιμέρους εκπαιδευτικών ενοτήτων της SWAT SDISS, θα κατέχουν πτυχίο Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας) το οποίο αποτελεί ιδιαίτερης βαρύτητας εφόδιο για την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη.

Τα προσόντα που προσφέρει η SWAT SDISS στους αποφοίτους είναι τα ακόλουθα

Επίπεδο 3 Διεθνές Πιστοποιητικό σε Κλείσιμο Προστασίας(Close Protection Operative)

Διεθνές βραβείο επιπέδου 3 στην απάντηση πρώτων βοηθειών (First Aid Response)

Επίπεδο 3 Πιστοποιητικό πρώτης απόκρισης Φροντίδα έκτακτης ανάγκης(First Response Emergency Care / FREC)

Όπλα και τακτική για περιβάλλον υψηλού κινδύνου

Εγγυημένο πρόγραμμα της ομάδας ναυτικής ασφάλειας (Maritime Security Operative)

Λάβετε υπόψη ότι στέλνουμε διαπιστευμένα πιστοποιητικά τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά τη λήξη του μαθήματος.

mep_event_faq:
mep_event_day:
mep_list_thumbnail:
mep_event_cc_email_text:

Log In

Create an account