Ειδική εκπαίδευση CAC (Contact After Capture)

100,00

Εκπαιδευτική ενότητα με πολύ υψηλό δείκτη δυσκολίας. Περιλαμβάνει αιχμαλωσία, αντίσταση στην ανάκριση, δραπέτευση και διαφυγή, διατήρηση στη ζωή και επάνοδο.

Κατηγορία: