Μαθήματα Επιβίωσης 2 Ημερών

100,00

Βασικές τεχνικές επιβίωσης σε όλα τα πεδία.

Διαχείριση και εκμετάλλευση υλικών και τεχνικών ή φυσικών μέσων επιβίωσης.

Περιγραφή

  • Εύρεση, κατασκευή καταλύματος, φωτιά
  • Προσανατολισμός, χειρισμός χάρτη, τοπογραφία
  • Τροφή, νερό
  • Αυτοσχέδια, όπλα, εργαλεία
  • Ανάλυση και αντιμετώπιση καιρικών συνθήκων
  • Βασικές τακτικές και χειρισμός φορητού οπλισμού
  • Πρώτες βοήθειες

Οι τεχνικές που κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει για να διατηρήσει τη ζωή σε οποιοδήποτε είδος φυσικού ή δομημένου περιβάλλοντος είναι γνωστές ως δεξιότητες επιβίωσης. Προορίζονται να παρέχουν βασικές ανάγκες για τη συντήρηση της ανθρώπινης ζωής, όπως νερό, τροφή, στέγη κ.λπ. Οι δεξιότητες υποστηρίζουν επίσης τη σωστή γνώση και τις αλληλεπιδράσεις με ζώα και φυτά για την προώθηση της διατήρησης της ζωής σε μια χρονική περίοδο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο (2) φάσεις, όπως παρακάτω:

Φάση Ι. Αποτελείται από διδασκαλία στην τάξη και σύντομες πρακτικές ασκήσεις.

Φάση II. Πρακτικές ασκήσεις επιβίωσης. Αυτή η εκπαίδευση διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που περιγράφονται λεπτομερώς στην οδηγία NATO-ISTC (Διεθνές Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης).