Μαθήματα Επιβίωσης 3 Ημερών

100,00

Διαχείριση στην αιχμαλωσία –απαγωγή.

Αρχές διαχείρισης σύλληψης, αντίστασης στην ανάκριση, δραπέτευσης και επανόδου.

Περιγραφή

 

  • Επιβίωση σε αστικό περιβάλλον
  • Συλλογή και διαχείριση τοπικών πληροφοριών
  • Παρακολούθηση – Αντιπαρακολούθηση
  • Αντίσταση – Διαχείριση κατά την ανάκριση
  • Δραπέτευση και διαφυγή κατά την απαγωγή – Αιχμαλωσία
  • Βασικές τακτικές και χειρισμός φορητού οπλισμού
  • Διαχείριση Ασυρμάτων δικτύων
  • ISOPREP (Απομονωμένη Έκθεση  Προσωπικού) Πρώτες βοήθειες

Στόχος των μαθημάτων CAC και SERE είναι να διδάξουν και να αξιολογήσουν μαθητές σε κατάσταση ομηρίας όταν συλλαμβάνονται από τρομοκράτες / εγκληματικά κόμματα / παραστρατιωτική ομάδα, προκειμένου να μάθουν πώς να συμπεριφέρονται, να επιβιώνουν και να αντιστέκονται σε κατάσταση ομηρίας και ανάκρισης χωρίς να αποκαλύπτουν σημαντικές πληροφορίες διατηρώντας την αξιοπρέπεια και την ικανότητά τους να παραμείνουν ζωντανοί.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο (2) φάσεις, όπως παρακάτω:

Φάση Ι. Αποτελείται από διδασκαλία στην τάξη και σύντομες πρακτικές ασκήσεις.

Φάση II. Πρακτικές ασκήσεις CAC-SERE. Αυτή η εκπαίδευση διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που περιγράφονται λεπτομερώς στην οδηγία NATO-ISTC (Διεθνές Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης).