Ναυτική Προστασία

100,00

Παρέχεται ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην φύλαξη και ασφάλεια πλοίων (Maritime Security), στην φύλαξη λιμένων (Port Security) και λοιπών ναυτικών-παράκτιων εγκαταστάσεων. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ρεαλιστικά σενάρια στα επιμέρους αντικείμενα.

Κατηγορία: