Παρακολούθηση–Αντιπαρακολούθηση

100,00

Εξειδικευμένη εκπαίδευση για τα μέλη των ΣΟΑ καθώς και για άνδρες στατικής φύλαξης. Μέσα από ρεαλιστικά σενάρια οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν αυτούσια την τεχνική αλλά και την ιδιαιτερότητα της αντιπαρακολούθησης.

Κατηγορία: