Προστασία Υψηλού Κινδύνου – Κρισίμου Επιπέδου

100,00

Το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης για τα μέλη μιας ΣΟΑ. Απευθύνεται σε επαγγελματίες οι οποίοι θα κληθούν να προστατέψουν άτομα πολύ υψηλού κινδύνου ή είναι επικεφαλής ομάδων ασφαλείας πολύ υψηλού προφίλ.

Κατηγορία: