Προστασία Υψηλών Προσώπων (ΣΟΑ) ADVANCED

100,00

Προκεχωρημένη εκπαίδευση σε θέματα προστασίας επισήμων με σύνθετες τεχνικές, αναλύσεις δρομολογίων, επικαλυπτικών μέτρων κλπ.

Κατηγορία: