Πρώτες Βοήθειες Μάχης (Πολεμικό Τραύμα)

100,00

Εκπαίδευση από πιστοποιημένους διασώστες στις πρώτες βοήθειες και την διατήρηση στη ζωή, σε αντίξοες συνθήκες, εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Πρακτική εκπαίδευση στην αντιμετώπιση και φροντίδα πολεμικού τραύματος

Κατηγορία: