Στατική Φύλαξη Μέσων και Υποδομών

100,00

  • Εκπαιδευτικών υποδομών (σχολεία – πανεπιστήμια)
  • Υποδομών φιλοξενίας- ξενοδοχείων
  • Υγειονομικών χώρων – νοσοκομείων
  • Διπλωματικών υποδομών – πρεσβείες – δημόσιους φορείς – υπουργεία
  • Οικείες, εργασιακοί χώροι (όμιλοι – εταιρίες )
Κατηγορία: