Έρευνα

Προγράμματα

Οι τεχνικές τρομοκρατίας αναβαθμίζονται  συνεχώς και ταυτοχρόνως με την εξέλιξη της τεχνολογίας, πολλές φορές μάλιστα περισσότερο από τις τεχνικές αντιτρομοκρατίας, όπως κτιριακοί έλεγχοι, έλεγχοι εγκαταστάσεων, έλεγχοι παγιδευμένων μηχανισμών, υποκλοπής και παρακολούθησης συσκευών επικοινωνίας. Σε αυτά τα ερευνητικά προγράμματα  αποσκοπεί ,η SWAT SDISS τα οποία επιφορτίζονται  με το παγκόσμιο σύστημα R&D εξελιγμένων τεχνικών αντιτρομοκρατίας, τόσο στην ασφάλεια  όσο και την εκπαίδευση.

Αξιοποίηση σωματικών ικανοτήτων

Καίριο σημείο στην εκπαίδευση επαγγελματιών ασφαλείας, αποτελεί η εξέλιξη της βιολογίας, όσον αφορά στη γνώση της λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος, ώστε να εξάγεται το ασφαλέστερο και καλύτερο αποτέλεσμα.

Συστήματα παρακολούθησης

Ο όμιλος SWAT χρησιμοποιεί  υψηλού επιπέδου συστήματα παρακολούθησης και ασφάλειας  , παράλληλα όμως διενεργούνται ερευνητικά εγχειρήματα προκειμένου τα συστήματα αυτά να  αναβαθμίζονται ή να αντικαθιστώνται συνεχώς, με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του πελάτη, τις παραμέτρους της εκπαίδευσης και το νομικό πλαίσιο της χώρας.

Διαχείριση πληροφοριών

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις δραστηριότητες της SWAT SDISS διαχειρίζονται από ειδικό κλιμάκιο ερευνητών οι οποίοι αναλαμβάνουν την κατάλληλη αξιοποίησή τους, στις υπηρεσίες ασφαλείας  και εκπαίδευσης για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

mep_event_faq:
mep_event_day:
mep_list_thumbnail:
mep_event_cc_email_text:
um_content_restriction:
a:8:{s:26:"_um_custom_access_settings";s:1:"0";s:14:"_um_accessible";s:1:"0";s:19:"_um_noaccess_action";s:1:"0";s:30:"_um_restrict_by_custom_message";s:1:"0";s:27:"_um_restrict_custom_message";s:0:"";s:19:"_um_access_redirect";s:1:"0";s:23:"_um_access_redirect_url";s:0:"";s:28:"_um_access_hide_from_queries";s:1:"0";}
the_grid_item_custom_link_target:
_self
the_grid_item_col:
1
the_grid_item_row:
1
the_grid_item_content_color:
dark
the_grid_item_overlay_color:
light
the_grid_item_video_ratio:
4:3
the_grid_item_youtube_ratio:
4:3
the_grid_item_vimeo_ratio:
4:3
the_grid_item_wistia_ratio:
4:3

Log In

Create an account